ปฏิทินงดให้บริการทางทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมพิเศษ และคลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 19.30 น. 
คลินิกทันตกรรมการเรียนการสอน เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.