1. ผู้ป่วยทั่วไป และสิทธิข้าราชการ
  ทางโรงพยาบลทันตกรรม ยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสด สแกน QR หรือบัตรเครดิต (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 2. สิทธิประกันสังคม
  กรณีรักษาโดยวิธี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด (ปีละ 900 บาท) สามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ณ เคาน์เตอร์เวชระเบียน ชั้น 1
 3. สิทธิองค์กรคู่สัญญา
  การเบิกจ่ายตรงเป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัทคู่สัญญา โดยแจ้งใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐาน ณ จุดชำระเงิน
 4. สิทธิบัตรทอง
  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ขึ้นเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถติดต่อขอใช้สิทธิบัตรทอง โดยตรวจสอบสิทธิที่เคาน์เตอร์เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (ใช้สิทธิได้ฉพาะการรักษากับคลินิกการเรียนการสอน)